Udstiller/firma tilmelding

Spildevandstræf 2019

Onsdag den 4. september 
kl.9.30 til 14.30

Frederikssund Renseanlæg
Marbækvej 2, 3600 Frederikssund
v./ Novafos

Tilmeld her 

Nyt fra bestyrelsen
På generalforsamlingen den 26. februar blev de nye vedtægter vedtaget, da der var ikke nok fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling, skulle der en ekstraordinær generalforsamling til. Denne blev afholdt i forlængelse af den ordinære generalforsamling og her blev de nye vedtægter vedtaget med alle stemmer for. De nye vedtægter er blevet lagt på hjemmesiden under bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev der også valgt to ny medlemmer til bestyrelsen, fra Halsnæs forsyning blev Brian Olsen valgt, og fra FORS (Holbæk, Lejre, Roskilde forsyninger) blev Jacob Christensen valgt. Frank Hjulskov fra Novafos blev suppleant, men er midlertidig indtrådt i bestyrelsen i stedet for John Jørgensen der har forfald på grund af sygdom.

Spildevandsforening Øst | Tjørnebakken 7 | 2800 Kongens Lyngby | Tlf.: 21470614 | spildevandsforeningen@gmail.com