Generalforsamling


Link til Indkaldelse og Dagsorden


Generalforsamlingen i 2017 afholdes torsdag den 23-02-2017 kl.16.30

Vi modtager gerne forslag til nye medlemmer til bestyrelsen, så det ikke ender med at blive en pensionistforening.
Vi modtager også gerne forslag til fornyelse af foreningen, da det efterhånden er blevet svært at drive foreningen, og det bliver nok ikke nemmer med de sammenlægninger der er nært forestående, så vil der ikke være mange forsyninger i det nordsjællandske område tilbage. Og da det er dem og deres personale som arbejder inde for spildevandsområdet vi prøver at være til gavn for med at afholde det årlige spildevandstræf, svampe tur, og før i tiden lavede vi døgnkurser og fyraftensmøder, så vi hører meget gerne fra jer.

Mail: spildevandsforeningen@gmail.com eller brug kontakt på hjemmesiden
Hans.Opråb fra formanden


                                                                                                                                  

Spildevandstræf på Helsinge Renseanlæg.
Spildevandstræffet på Helsinge renseanlæg den 7. september var ikke så vel besøgt som vi havde håbet på, selv vi havde gjort meget for at inviteret flere forsyninger, gamle og nye medlemmer til træffet, og sendt husker rundt. En stor tak til Helsinge renseanlæg for at lægge renseanlæg til træffet også en stor tak til alle udstillerne.
Vi håber at vi også næste år kan finde et renseanlæg til et træf, hvis der er nogle der er interesseret i at vi kan afholde et træf på deres renseanlæg kan de sende en mail til spildevandsforeningen@gmail.com.
 
30års jubilæumsfest.
Efter den store interesse der var for at vi afholdte en fest for vores 30års jubilæum, må vi nok sige at det skuffer os lidt med interessen i at deltage i festen. Det er stadigt muligt at tilmelde sig til festen den 19. november på hjemmesiden.
Vi er lidt forsinket med opkrævningerne til festen.
www.spildevandsforeningen.dk
 
Hilsen Hans
 

 

 
Spildevandsforening Øst | Tjørnebakken 7 | 2800 Kongens Lyngby | Tlf.: 21470614 | spildevandsforeningen@gmail.com